Printed From:

POLVEN NIVELRIKKO ON YLEINEN VAIVA

Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Kipua lievittävä hoito on tärkeää kuntoutumisen kannalta. Kun kipu helpottaa, liikkuminen helpottuu ja voit nauttia sujuvammasta arjesta.

MITÄ NIVELRIKKO TEKEE POLVELLE?

Terveessä polvessa rusto ja nivelneste suojaavat luita ja vaimentavat iskuja, jolloin polven liikuttelu, koukistaminen ja ojentaminen sujuvat helposti.

Nivelrikkopotilaan polvessa:

  • luupintoja peittävä ja suojaava liukas rustokudos rappeutuu vähitellen
  • nivelnesteen ominaisuudet heikkenevät, jolloin sen kyky voidella niveltä ja ottaa vastaan iskuja vähenee

Polven nivelrikko voi olla invalidisoiva ja vaikeuttaa yksinkertaisistakin arkitoimista suoriutumista. Polven nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa, mutta varhain aloitettu, kipua lievittävä hoito on tärkeää. Kivun lievittyessä potilas pääsee liikkumaan ja arjen elämänlaatu paranee.

POLVEN NIVELRIKON OIREET JA RISKITEKIJÄT

Nivelrikko kehittyy yleensä hitaasti ja pahenee ajan mittaan. Nivelrikkoa voi olla vain toisessa tai molemmissa polvissa. Oireita ovat muun muassa kipu liikkuessa ja mahdollisesti jopa levossa, nivelten turvotus, nivelten jäykkyys levon jälkeen, toimintakyvyn heikkeneminen ja liikelaajuuden väheneminen.

Nivelrikon riskiä lisäävät ikä (useimmiten nivelrikko alkaa yli 45-vuotiailla), ylipaino, perinnölliset tekijät sekä aiemmat polvivammat. Myös paljon taivutuksia sisältävät harrastukset tai työasennot suurentavat riskiä sairastua. Nivelrikko on yleisempää naisilla kuin miehillä.

TERVEEN POLVEN JA NIVELRIKKOPOLVEN EROT

Polven nivelrikkoa selvitellään oireiden ja radiologisten löydösten perusteella.

TERVE POLVI

Polvinivelen rustopinta on tasainen, ja sitä peittää suojaava nivelneste. Polvi liikkuu kivuttomasti, eikä liikerajoituksia ole.

POLVEN LIEVÄ NIVELRIKKO

Polven nivelruston pinta alkaa kulua. Mahdolliset oireet ovat yleensä lieviä, esim. satunnaista rasituskipua ja lyhytaikaista aamujäykkyyttä.

POLVEN KESKIVAIKEA NIVERIKKO

Nivelruston kuluminen jatkuu. Nivelneste ei välttämättä pysty enää voitelemaan niveltä eikä vaimentamaan iskuja. Polven luupintojen reunoihin voi myös muodostua nokkamaista luukasvua. Liikkuminen voi tuottaa kipua.

POLVEN VAIKEA NIVELRIKKO

Rusto saattaa kulua pois täysin, jolloin luupinnat hankaavat toisiaan vasten. Kipu voi olla jatkuvampaa ja vaikeampaa, ja arkitoimista suoriutuminen saattaa vaikeutua.

Katso Synvisc® ja Synvisc One® -pakkausseloste

Lähteet:
Polvi- ja lonkkanivelrikko, Käypä hoito -suositus 08.05.2018
Terveyskylän Niveltalo viitattu 30.10.2020