POLVEN NIVELRIKKO ON YLEINEN VAIVA

Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Kipua lievittävä hoito on tärkeää kuntoutumisen kannalta. Kun kipu helpottaa, liikkuminen helpottuu ja voit nauttia sujuvammasta arjesta.

MITÄ NIVELRIKKO TEKEE POLVELLE?

Terveessä polvessa rusto ja nivelneste suojaavat luita ja vaimentavat iskuja, jolloin polven liikuttelu, koukistaminen ja ojentaminen sujuvat helposti.

Nivelrikkopotilaan polvessa:

  • luupintoja peittävä ja suojaava liukas rustokudos rappeutuu vähitellen
  • nivelnesteen ominaisuudet heikkenevät, jolloin sen kyky voidella niveltä ja ottaa vastaan iskuja vähenee

Polven nivelrikko voi olla invalidisoiva ja vaikeuttaa yksinkertaisistakin arkitoimista suoriutumista. Polven nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa, mutta varhain aloitettu, kipua lievittävä hoito on tärkeää. Kivun lievittyessä potilas pääsee liikkumaan ja arjen elämänlaatu paranee.

POLVEN NIVELRIKON OIREET JA RISKITEKIJÄT

Nivelrikko kehittyy yleensä hitaasti ja pahenee ajan mittaan. Nivelrikkoa voi olla vain toisessa tai molemmissa polvissa. Oireita ovat muun muassa kipu liikkuessa ja mahdollisesti jopa levossa, nivelten turvotus, nivelten jäykkyys levon jälkeen, toimintakyvyn heikkeneminen ja liikelaajuuden väheneminen.

Nivelrikon riskiä lisäävät ikä (useimmiten nivelrikko alkaa yli 45-vuotiailla), ylipaino, perinnölliset tekijät sekä aiemmat polvivammat. Myös paljon taivutuksia sisältävät harrastukset tai työasennot suurentavat riskiä sairastua. Nivelrikko on yleisempää naisilla kuin miehillä.

TERVEEN POLVEN JA NIVELRIKKOPOLVEN EROT

Polven nivelrikkoa selvitellään oireiden ja radiologisten löydösten perusteella.

Terve polvi

TERVE POLVI

Polvinivelen rustopinta on tasainen, ja sitä peittää suojaava nivelneste. Polvi liikkuu kivuttomasti, eikä liikerajoituksia ole.

Polven lievä nivelrikko

POLVEN LIEVÄ NIVELRIKKO

Polven nivelruston pinta alkaa kulua. Mahdolliset oireet ovat yleensä lieviä, esim. satunnaista rasituskipua ja lyhytaikaista aamujäykkyyttä.

Polven keskivaikea nivelrikko

POLVEN KESKIVAIKEA NIVELRIKKO

Nivelruston kuluminen jatkuu. Nivelneste ei välttämättä pysty enää voitelemaan niveltä eikä vaimentamaan iskuja. Polven luupintojen reunoihin voi myös muodostua nokkamaista luukasvua. Liikkuminen voi tuottaa kipua.

Polven vaikea nivelrikko

POLVEN VAIKEA NIVELRIKKO

Rusto saattaa kulua pois täysin, jolloin luupinnat hankaavat toisiaan vasten. Kipu voi olla jatkuvampaa ja vaikeampaa, ja arkitoimista suoriutuminen saattaa vaikeutua.

POLVEN NIVELRIKON HOITO

Polven nivelrikkoa ei voida varsinaisesti parantaa, mutta sen aiheuttama kipu kannattaa hoitaa: kun liikkuminen helpottuu, on arkikin sujuvampaa.

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSET

Nivelen ehdoilla tapahtuva kohtalainen liikunta ja/tai fysioterapia vahvistaa lihaksia ja parantaa liikkuvuutta. Polven nivelrikosta kärsivälle sopivia liikuntalajeja ovat esimerkiksi vesijuoksu, uinti, pyöräily tai sauvakävely.
Ylipainoisen nivelrikkopotilaan painon pudotus lievittää yleensä polven kuormituskipua
 

TABLETTIHOIDOT

Särkylääkkeet, esim. parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet, lievittävät kipua. Etenkin, jos särkylääkkeiden käyttö on pitkäaikaista tai potilaalla on muita perussairauksia, on tärkeää neuvotella lääkärin kanssa särkylääkkeiden käytöstä niihin liittyvien haittavaikutusten takia.

Glukosamiini- ja kondroitiinisulfaattivalmisteiden teho nivelrikon hoidossa ei eroa lumelääkkeen tehosta.
 

NIVELNESTEKORVIKKEET

Nivelnestekorvike eli viskosupplementti on niveltilaan pistettävä aine, jolla voidaan korvata nivelrikkoisen nivelnestettä. Valmisteesta riippuen nivelnestekorvikkeen vaikutus kestää yleensä muutamasta kuukaudesta aina kokonaiseen vuoteen saakka. Ne lievittävät oireita ja helpottavat liikkumista. Haittavaikutukset ovat paikallisia ja yleensä lieviä ja ohimeneviä, esimerkiksi pistoskohdan kipu, turvotus tai yliherkkyysreaktiot.

Synvisc One® (hylaani G-F 20) on kehitetty terveen polven nivelnesteen kaltaiseksi. Yhden pistoksen kipua lievittävä vaikutus voi kestää jopa 6–12 kuukautta.

GLUKOKORTIKOIDIPISTOKSET

Niveleen annettavat glukokortikoidipistokset, esim. kortisonipistokset, lievittävät oireita tilapäisesti, keskimäärin noin 2-3 viikkoa.
 

LEIKKAUSHOITO

Tekonivelleikkaus on viimeinen vaihtoehto, jos polvikipu on vaikeaa eikä muista hoitovaihtoehdoista ole apua. Leikkauksiin liittyy aina riskejä. Toipuminen vie aikaa ja vaatii sairausloman.

KATSO VERKKOLUENTO POLVEN NIVELRIKON HOIDOSTA

Polven nivelrikon hoito -verkkoluennolla asiantuntijana toimii ortopedi ja urheilulääkäri Tapio Kallio. Luento on pidetty 18.5.2020.

Katso Synvisc® ja Synvisc One® -pakkausseloste

Lähteet:
Polvi- ja lonkkanivelrikko, Käypä hoito -suositus 08.05.2018
Terveyskylän Niveltalo viitattu 30.10.2020
Nivelrikko polvissa ja lonkissa (artroosi). Käypä hoito -suosituksen potilasversio 25.9.2018.